spoločnosti ZÁHRADNÝ SEN s.r.o.,

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.zahradnysen.sk. Nákupom v našom e-shope zároveň potvrdzujete, že ste s uvedenými obchodnými podmienkami stotožnení.

IČO: 52 900 291, DIČ: 2121169512, so sídlom Skubínska cesta 3226 /92, Banská Bystrica 974 09. Kontaktné údaje: +421 902 837 112, info@zahradnysen.sk

Nie sme platcami DPH.

I. Označenie tovaru

Označenie tovaru, jeho cena a popis jeho hlavných vlastností, je uvedená v detaile každého produktu. Cena tovaru je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov.

Predávajúci na tomto mieste upozorňuje, že proces akceptácie objednávky je v podstatnej miere automatizovaný a nie je vylúčené, že pri zadávaní údajov o evidencii skladových zásob, charakteru tovaru a jeho cene môže dôjsť k omylu. Pre prípad zjavnej chyby v cene tovaru si predávajúci vyhradzuje právo od uzavretej zmluvy odstúpiť.

II. Dodacia doba

S expedíciou pri väčšine ponúkaných rastlín začíname od 1. Februára. Expedíciia ovocných stromov ponúkaných na www.zahradnysen.sk posielame do 20. Apríla, na jeseň v Októbri zasielame ovocné stromy ktoré sú v bale alebo sú voľnokorenné. Ak si niekto objedná ovocné stromy neskôr na jar do 20. Apríla je to na vlastné riziko nevzťahujú sa reklamacie. Bežné dodacie doby sú zvyčajne do dvoch týždňov od prijatia objednávky. Dodacia doba sa môže primerane k okolnostiam predĺžiť, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

V prípade, že tovar nebude možné v stanovenej lehote dodať s ohľadom na jeho vypredanie či iný dôvod nemožnosti jeho obstaraní v deklarovanom termíne, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

III. Platby

Platbu je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

– dobierkou

– v hotovosti (len v prípade doručenia tovaru našou vlastnou dopravou)

– prevodom na účet (vopred)

Dobierka

Zákazník platí až pri prevzatí tovaru pri dodaní na určenú adresu.

Prevod na účet

Zákazníkovi, ktorý si zvolí spôsob platby prevodom, bude zaslaná e-mailom proforma faktúra s potrebnými údajmi na vykonanie platby. Na identifikáciu platby použite vaše číslo objednávky. Tovar je odoslaný až po pripísaní finančnej čiastky na náš účet. Za tento spôsob platby si neúčtuje žiadny poplatok.

V prípade platby vopred je číslo nášho účtu: 2942081771/1100

Hotovosť

Platba v hotovosti je možná iba pri dodaní tovaru našim zmluvným prepravcom, ktorá je možná len v prípade nadrozmerného tovaru.

IV. Expedícia a doprava tovaru

Doprava je pre jednotlivé produkty spoplatnená podľa cenníka 123kurier ( 8 EUR dobierka, pri objednávke do 20 kg), ( 7 EUR pri objednávke platba vopred do 20 kg). Kvalitnejšie zabalenie do krabice 15€ do 20 kg. Nad 20 kg sa účtuje podľa taríf 123kurier. Pri objednávke do inej krajiny (Maďarsko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko, atd) je suma od 20 EUR pri objednávke do 30 kg podľa taríf GLS.

Po zaregistrovaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný ohľadom presnej sumy za dopravu.

V.  Reklamácia a vrátenie tovaru

Kupujúci má podľa ustanovenia § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedku komunikácie na diaľku do 14-tich dní od prevzatia plnenia, a to bez udania dôvodu. Na dodané sadenice poskytujeme podľa § 21 zákona 219/2003 Sb. záruku 3 týždne. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. 30 dní.

Záručná doba a záručný list:

Ako záručný list slúži daňový doklad – faktúra. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru kupujúcim (napríklad zlá manipulácia s rastlinou, polámanie listov alebo iné poškodenia rastliny pri manipulácii s ňou). Toto nie je možné považovať za vadu predávajuceho a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Na rastliny sa zo zákona nevzťahuje záruka. V prípade uhynutia rastliny do 2 mesiacov od nákupu preukázateľne nezavinené kupujúcim (uschnutím, vyhnitím, premokrením alebo nedostatkom svetla či inak nevhodnými podmienkami, ktoré zabezpečil sám kupujúci) možno v individuálnych prípadoch rastlinu nahradiť. Na mrazuodolné rastliny vysádzané do voľnej pôdy dávame záruku iba na ujatie rastliny (rastlina sa zakorení a začne vytvárať nové listy).

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

  • vady a poškodenie tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;
  • tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do reklamácie záručná doba;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;
  • vady a poškodenie tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;
  • vady a poškodenie tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou a uskladnením tovaru.

VI. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje v bezpečí

Vami poskytnuté údaje budú použité pre úkony spojené s vybavením objednávky

Na žiadosť zákazníka budú poskytnuté údaje vymazané a nebudú naďalej využívané

Vami poskytnuté údaje sú bezpečne uložené a zabezpečené proti zneužitiu

Odstránenie osobných údajov

V prípade záujmu o odstránenie poskytnutých osobných údajov, kontaktujte nás prosím písomne na korešpondenčnú adrese, emailom čí telefonicky na nižšie uvedených kontaktoch. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

Kontaktná adresa

ZÁHRADNÝ SEN, s. r. o.

Sídlo:
Skubínska cesta 3226 /92
Banská Bystrica 974 09

IČO: 52 900 291
DIČ: 2121169512

Kontaktné údaje: +421 902 837 112 
info@zahradnysen.sk

Prezentácia tovaru na stránkach je informatívneho charakteru. Fotografia webovej prezentácie je potrebné považovať za ilustračné.

Poučenie dotknutej osoby o jej právach

V súlade s ustanovením § 15 zákona č 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v platnom znení týmto kupujúci udeľuje spracovateľovi, dobrovoľne súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a na uvedený účel, a to na neobmedzenú dobu . Kupujúci potvrdzuje, že bol informovaný o tom, že jeho osobné údaje v uvedenom rozsahu, t.j. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa budú spracovateľom spracované pre účely registrácie a vybavenie objednávok zákazníkov internetového obchodu na adrese www.zahradnysen.sk a ďalej ponúkania obchodu a služieb a marketingové účely a uchovajú bez časového obmedzenia spracovateľom. Spracovávané osobné údaje sú prístupné spracovateľovi, jeho pracovníkom a môžu byť odovzdané inému správcovi.

Kupujúci bol ďalej poučený, že práva súvisiace s poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádzajú v ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.